รพ.แพทย์รังสิต เข้าร่วมสิทธิรักษาประกันสังคม

“รพ.แพทย์รังสิต” ร่วมลงนาม สปส.” การให้บริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม

นายแพทย์ กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง (ซ้ายมือ) ผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 พร้อมด้วย นางศุภศจี บุญเกตุ (ขวามือ) รองผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (PHG ) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ (คนกลาง) เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้บริหารสถานพยาบาลทั้ง 35 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วม

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อม สามารถให้บริการรักษาถึง 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ด้านหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มการให้บริการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก และกลุ่มสถานพยาบาลที่ให้บริการผ่าตัดนิ่วในไตและถุงน้ำดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ด้านการให้บริการทางการแพทย์ โดยบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เท่าเทียม มีคุณภาพ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร