MENA เปิดตัวบ.ร่วมทุน CBG ขยายขนส่งสินค้า CJ MORE ทั่วไทยเริ่ม Q2 นี้

HoonSmart.com>> “มีนาทรานสปอร์ต” (MENA) ประกาศความสำเร็จ หลังผนึก “ตะวันแดง โลจีสติกส์” ในกลุ่ม “คาราบาวกรุ๊ป” ตั้งบริษัทร่วมทุน “ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์ ”พุ่งเป้าขยายอาณาจักรขนส่งสินค้าให้ CJ MORE ทั่วไทยคาดเริ่มให้บริการภายในไตรมาส2 นี้ หนุนรายได้ปี 66 โตทะลุเป้า 15%

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต (MENA) ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า การจับมือกับบริษัท ตะวันแดง โลจสติกส์ จำกัด (TWD) ซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) เสร็จแล้วพร้อมให้บริการขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทั่วประเทศโดยคาดว่า TDM จะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาส2/2566 เป็นต้นไป

บริษัท TDM มีทุนจดทะเบียนจำนวน 270 ล้านบาท โดย MENA ถือหุ้นในสัดส่วน 35% คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 94.5 ล้านบาท และบริษัท TWD ถือหุ้นในสัดส่วน 65% ขณะที่ปัจจุบัน TWD มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด 40% บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด 39.99% รวมทั้งมีบริษัทคาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ถือหุ้น 20%

ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพคล่องของ MENA โดย MENA ได้จ่ายชำระค่าหุ้นบางส่วนเป็นเงินสดแล้ว จำนวน 0.97 ล้านบาท สำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 93.53 ล้านบาท MENA จะจ่ายชำระค่าหุ้นโดยการโอนรถขนส่ง ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 93.53 ล้านบาท ให้กับบริษัท TDM ภายใน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท TDM

“การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ เป็นการจับมือร่วมกันแบบ win-win โดย MENA มีจุดเด่นเรื่องความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจโลจีสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ TWD มีฐานลูกค้าทั้งของ TWD เองและของบริษัทในเครือ ซึ่งการจับมือกันครั้งนี้จะช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไปยังลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ต้นทุนค่าขนส่งของ TWD และบริษัทในเครือมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นางสุวรรณากล่าว

ทั้งนี้ TDM พร้อมเดินหน้าให้บริการงานขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ร้าน CJ MORE ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบใหม่ และร้านถูกดีมีมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 1,000 สาขา ในพื้นที่ 42 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566) และมีโครงการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย ส่วนร้านถูกดีมีมาตรฐานจะช่วยยกระดับร้านโชว์ห่วยทั้งประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยมีเป้าขยายสาขาอีกหลายพันสาขาในปี 2566 จากการที่ CJ MORE และร้านถูกดีมีมาตรฐานมีแผนขยายสาขาให้ครบคลุมทั่วประเทศ จึงทำให้มีการขนส่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นโอกาสในการขยายบริการขนส่งสินค้าไป ยังบริษัทในเครือของพันธมิตร สนับสนุนโอกาสและการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ผ่านมา MENA ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และได้ขยายฟลีทรถขนส่งไปยังกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเฉพาะทาง และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งในปี 2566 จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ MENA ที่จะได้เห็นการเติบโตของรายได้อย่างมีศักยภาพผ่านการจับมือพันธมิตรในการขยายธุรกิจ ทำให้มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และจะช่วยผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต