DEMCO ได้งานรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย มูลค่า 197.97 ลบ.

HoonSmart.com>>”เด็มโก้”(DEMCO)ได้งานยกระดับสายส่งรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ส่วนที่ 2 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 197.97 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 270 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือจ้างเหมางานยกระดับสายส่งรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ส่วนที่ 2 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 197,973,951.74 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 270 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

ลักษณะงาน เป็นจัดหาและจ้างก่อสร้างยกระดับสายส่งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 และ 500 kV เพื่อยกระดับสายส่งรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ส่วนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณจุดตัดสายส่งข้ามโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ส่วนที่ 2 จำนวน 9 จุดตัด