DEXON ล่องใต้โรดโชว์หาดใหญ่ จ.สงขลา

DEXON ล่องใต้ โรดโชว์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นักลงทุนแห่ฟังข้อมูลคึกคัก 

มัลลิกา แก่กล้า (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวชนนิกานต์ อรัญรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด  ( DEXON ) พร้อมด้วยนายวิชา โตมานะ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำขายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การโรดโชว์ดังกล่าว เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 123.18 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นผู้นำธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity)