DEXON โรดโชว์จ.ขอนแก่น -นักลงทุนแห่ฟังข้อมูลคึกคัก

DEXON โรดโชว์สายอีสาน จ.ขอนแก่น  นักลงทุนแห่ฟังคึกคัก 

 มัลลิกา แก่กล้า (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวชนนิกานต์ อรัญรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON)  พร้อมด้วย วิชา โตมานะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำขายหุ้น  ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

การโรดโชว์ดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุน ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 123.18 ล้านหุ้น

สำหรับ DEXON  มีจุดเด่น การเปฺ็นผู้นำธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity)