NER ปักธงเข้า DJSI เร่งเดินสู่เป้าความ “ยั่งยืน”

HoonSmart.com >> ” นอร์ทอีส รับเบอร์” (NER ) ปักธงเข้าดัชนีความยั่งยืนสากล DJSI ตั้งเป้าระยะสั้น 2 ปี เข้า SET THSI INDEX    ” เกศนรี จองโชติศิริกุล” รองซีอีโอ  เร่งเดินทางสู่เป้าหมายแรกการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

เกศนรี จองโชติศิริกุล

นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพและการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ ( NER) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ กำลังเดินเข้าสู่เป้าหมายการทำ Carbon Neutral หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2040 ซึ่งเร็วกว่าการประกาศใช้ในปี 2050  โดยตั้งแผนกความยั่งยืน ทำหน้าที่ดูแล ESG หรือแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

เบื้องต้น NER กำลังเดินทางไปสู่การเป้าหมายแรก การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน จากสหประชาชาติ ตามกฎ 17 ข้อ หรือ SDG (Sustainable  Development Goals ) โดยครอบคลุม ESG ที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

E- Environmental หรือการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ขยะพลาสติก และแยกขยะออกเป็น 4 ชนิด ใช้ถุงผ้า ซึ่งมีแรงจูงใจกับพนักงานที่ลดการใช้พลาสติก , ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 5% หันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน โดยผลิตและใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์ลูฟ  3 เมกะวัตต์ (MW) จากเป้าหมายปีนี้ 5 MW  , โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 3 MW ซึ่งพลังงานสะอาดช่วยลดคาร์บอนจาก 2.5 หมื่นคาร์บอน/ปี เหลือ 16,814 คาร์บอน

สำหรับปีนี้ มีแผนลดคาร์บอนลงอีก จากการติดตั้งโซลาร์ลูฟที่เหลือให้ได้ตามเป้าหมาย , และโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส เพิ่มอีก 1.38 MW ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพ นำพลังงานไบโอแก๊ส กลับมาใช้ล้างเตา ล้างชั้นอบยาง   , เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ  LED ทั้งหมด

ทั้งนี้ NER เข้าไปอยู่ในองค์กร คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก. ) ตั้งแต่ปี 2565

” กระบวนการ E ของบริษัท ทำ 360 องศาซีโร่ เวส ในกระบวนการผลิต นำไป Reuse ทำให้ไม่มีของเสียเลย ผลที่ได้คือ  รางวัล CSR DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ”

S-Social บริษัท ฯ ทำ 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดให้กับโรงเรียนรอบ ๆ โรงงาน จำนวน 9 โรงเรียน , 2.การให้ความรู้ซัพพลายเออร์ ในห่วงโซ่อุปทานความยั่งยืน 4 จังหวัด , 3. ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน และ 4. การปรับปรุงและส่งเสริมสวัสดิภาพพนักงาน สิทธิมนุษยชน หรือ ความเท่าเทียมกันของ LGBT

G-Governance การส่งเสริมให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ในธรรมาภิบาลที่ดี เช่น  การไม่ใช้แรงงานเด็ก ฯ โดยคู่ค้า ซัพพลายเออร์ กว่า 70% จากทั้งหมดกว่า 200 ราย ได้ลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คาดปีนี้จะลงนามได้ทั้งหมด 100%

” ผลของแนวทางปฏิบัติหรือสิ่งที่บริษัททำ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 90% เช่น การบริการลูกค้า , คุณภาพสินค้า , การตรงต่อเวลาส่งมอบสินค้า , บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ดี ”

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัท ฯ กำลังเดินทางไปสู่ SDG ตามกฎ 17 ข้อ ภายในปี 2024 และเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2540  ซึ่งเป้าหมายใหญ่ในอนาคตคือ การนำหุ้น NER เข้าสู่ดัชนี DJSI โดยปัจจุบัน หุ้น NER มีรายชื่อติดหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แล้ว  และ 2 ปีข้างหน้า มั่นใจเข้า SETTHSI INDEX ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้