BGRIM เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ปีแรก ชู 5.75% ต่อปี ขาย 28-30 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> “บี.กริม เพาเวอร์” เคาะอัตราดอกเบี้ย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ” 5 ปีแรก ที่ 5.75% ต่อปี มั่นใจตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว เปิดจองซื้อ 28-30 มี.ค.นี้ ผ่าน 6 สถาบันการเงิน นำเงินรองรับแผนยุทธ์ศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่บริษัทชั้นนำระดับโลกและผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ประกาศอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่ 5.75% ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดดังกล่าว กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.58% ต่อปี และส่วนเพิ่มตามระยะเวลา (Step-up coupon) อีก 0.25% ต่อปี ไปจนถึง 2% ต่อปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท โดย BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการระดมทุนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย BGRIM ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปัจจุบัน เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท และมีเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ด้วย EBITDA margin ในระดับ 35%

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวเสริมว่า ด้วยศักยภาพในการเติบโต และความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของ BGRIM จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM ด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเท่าๆ กัน อีกทั้งปัจจุบันผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking)

ธนาคารกรุงไทย (โทร. 02-111-1111)

ธนาคารกสิกรไทย (โทร 02-888-8888 กด 819)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-6784) ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (โทร.02-626-7777)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 02-165-5555)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=490612

อ่านข่าว

BGRIM รุกซื้อโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม