แบงก์ปรับระบบ “พร้อมเพย์” 11 มี.ค. เริ่ม 02.00-02.30 น.

HoonSmart.com>> แบงก์ประกาศปรับระบบ “พร้อมเพย์” (PromptPay) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วันที่ 11 มี.ค.66 คั้งแต่ช่วง 02.00-02.30 น. งดโอนข้ามธนาคาร

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ประกาศว่า ธนาคารสมาชิกมีแผนการปรับปรุงระบบกลางการโอนเงินและการชำระเงินข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงเวลา 02.00-02.30 น. ของ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำรายการโอนเงิน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (Scan QR Code) เพื่อทำธุรกรรมข้ามธนาคารได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมภายในธนาคารเดียวกันได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมข้ามธนาคารผ่านตู้ ATM/CDM รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่เป็นตัวแทนของแต่ละธนาคารที่ยังเปิดให้บริการได้ โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมภายในธนาคารเดียวกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตามปกติ

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกขอให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารที่ใช้บริการ สมาคมฯ และธนาคารสมาชิกให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน และได้เน้นย้ำให้ธนาคารทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริการโอนเงินและการชำระเงินข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์ หรือ PromptPay) ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 2559 จนปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานประมาณ 67 ล้านบัญชีพร้อมเพย์ และปริมาณธุรกรรมสูงสุดอยู่ที่ 60 ล้านรายการต่อเดือน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566) และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง