กองทุน FUTUREPF ปันผล 0.3400 บาท ดีเดย์ 20 มี.ค. นี้

HoonSmart.com>> กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผลงวดไตรมาส 4/65 อัตรา 0.3400 บาทต่อหน่วย วันที่ 20 มี.ค.นี้ ชูอัตราปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตเฉลี่ย 97.6% หลังโควิดคลี่คลาย กวาดรายได้จากการลงทุน 119.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/65

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM) เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 65 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.3400 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 20 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 65 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.4850 บาทต่อหน่วย

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 กองทุนรวมมีการบริหารจัดการพื้นที่เช่าโดยสามารถเพิ่มอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 97.6% และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 119.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบจากไตรมาส 3 ซึ่งทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายใกล้เคียงกับสภาวะปกติและทำให้กองทุนรวมรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 378.23 ล้านบาท ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในภาพรวมทั้งปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 32% เทียบจากปี 2564 เมื่อรวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 141.45 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 519.67 ล้านบา

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร และสิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) รวมถึงสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของผนังภายนอกของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์