SABUY กำไร 1,482 ล้าน พุ่ง 594% ปันผลหุ้น-เงิน ลั่นปีนี้รายได้ทะลุ 2 หมื่นล.

HoonSmart.com>> “สบาย เทคโนโลยี” โชว์งบปี 65 กำไร 1,484 ล้านบาท ทะยาน 594% กวาดรายได้ตามเป้าหมายแตะ 5,325 ล้านบาท บอร์ดเคาะจ่ายหุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล พร้อมเงินสด 0.25 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 3 พ.ค.นี้ พร้อม โชว์ความเป็น Super Growth Stock มั่นใจปีนี้โตแรง ตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท มุ่งขยายฐานลูกค้าสู่อาเซียน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1,482.11 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.067 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ 213.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.201 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายปันผลงวดปี 2565 เป็นหุ้นปันผลอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเงินสด 0.25 บาทต่อหุ้น รวมอัตราจ่ายปันผล 0.2778 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พ.ค. 2566 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 3 พ.ค. 2566 จ่ายเงิน 19 พ.ค. 2566

พร้อมกันนี้เพิ่มทุนจดทะเบียน 500,283,089 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 98,786,627 หุ้นและรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 401,496,462 หุ้น

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า SABUY มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ คือ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 128% เป็น 5,325.4 ล้านบาท (จากรายได้รวม 2,339.11 ล้านบาทในปี 2564) และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 594% เป็น 1,482.1 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 213.6 ล้านบาทในปีก่อน โดย 64% ของรายได้มาจาก 6 บริษัทหลักในกลุ่มได้แก่ TSR, SABUY Alliances, iSoftel, PTECH, SABUY Speed, Buzzebess และ LOVLS และรายได้ 36% มาจากธุรกิจใหม่ซึ่งคาดว่าปีนี้จะสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ หลังจากรับรู้รายได้เต็มปี ซึ่งนี้เป็นการแสดงศักยภาพของ SABUY Ecosystem ซึ่งช่วยสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับทุกบริษัทในกลุ่ม

ล่าสุด หลังจากที่ SABUY ได้เข้าไปร่วมบริหาร TSR ตั้งแต่ 1 ก.ย.2565 สามารถช่วยสร้าง Synergy และทำให้ TSR มีรายได้และผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและเพิ่มพันธมิตรที่หลากหลายโดยการลงทุนและ/หรือร่วมลงทุนกับธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุม Ecosystem รวมไปถึงต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพ (Synergy) ของกลุ่มบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น”

นายชูเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2566 SABUY ตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย คือ รายได้รวม 20,000 ล้านบาท หรือ ตั้งเป้าเติบโต 400% จากรายได้รวม 5,325.4 ล้านบาท ในปี 2565 โดยในทุกธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้

– ธุรกิจ Machine/Kiosk ~2,900 ล้านบาท
– ธุรกิจ Consumer Merchandising ~3,200 ล้านบาท
– ธุรกิจ Drop-Off Shop & Service ~3,300 ล้านบาท
– ธุรกิจ Solution & Platform ~3,500 ล้านบาท
– ธุรกิจ Financial Service ~1,000 ล้านบาท
– ธุรกิจ Innotainment & Infrastructure ~6,000 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นจำนวนมาก และมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ บริษัทวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ หรือ Overseas Aspiration มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ด้วยการสร้าง Scale ในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง และลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของ SABUY Ecosystem

จากความมุ่งมั่นที่ SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้าน Sustainability ในการเติบโต หรือ Growth Strategy อย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต