UTA นำทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมแนวทางการพัฒนาสนามบินนานาชาตินาริตะ-ฮาเนดะ ญี่ปุ่น

HoonSmart.com>>คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น (UTA) พาคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมชม และฟังแผนการดำเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ และท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด (UTA) พาคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ, นายกวิน กาญจนพาสน์, นายภาคภูมิ ศรีชำนิ, นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา, นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, นายวรัช กุศลมโนมัย และนายเศรณี ชาญวีรกูล เข้าเยี่ยมชม และฟังแผนการดำเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ และท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ โดยมี ผู้บริหารจากการท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ Mr. Akihiko Tamura ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย Mr. Hideharu Miyamoto กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ

 

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เป็นท่าอากาศยานที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก รวมถึงเป็นท่าอากาศยานหลักที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชีย และอเมริกา อีกทั้งในปี 2022 ยังได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ของ The World’s Top 10 Airports of 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากผู้ใช้สนามบินทั่วโลกระหว่างปี 2021 – 2022 นอกจากนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในระดับ 4 ดาว ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาดของอาคารผู้โดยสาร รวมถึงด้านความปลอดภัย การตรวจคนเข้าเมือง และการบริการของพนักงานจากองค์กรชั้นนำอย่าง Skytrax

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ได้นำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชม การจัดการระบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน เช่น การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
และการควบคุมคลังสินค้า พร้อมสาธิต ระบบ Face Express ระบบการจดจำใบหน้า ที่ช่วยลดขั้นตอนความล่าช้าแก่นักเดินทาง ให้สามารถผ่านจุดตรวจได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมการทำงานของ NEC Future Creation Hub พื้นที่วิจัยที่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรม พร้อมเพิ่มมูลค่าให้กับภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวภายในสนามบิน

ทั้งนี้ ถัดมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชม ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ โดยเริ่มต้นเยี่ยมชมกับ เมืองแห่งนวัตกรรม Innovation City เมืองที่มีแนวคิดในการผสมผสานระหว่างการค้า และการทำธุรกิจเข้าด้วยกัน รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ Airport Garden พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของนักเดินทาง ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สปา โรงแรม ร้านค้า และระบบขนส่ง ที่สามารถเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานฯ ได้โดยตรง