AMARC ตั้งเป้ารายได้ปี 66 โต 10-15% หลังโควิดคลี่คลาย-เปิดปท.

HoonSmart.com>>”ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย”(AMARC) เผยผลงานปี 65 กำไรอยู่ที่ 14.52 ล้านบาท หด 41.6% จากปีที่ผ่านมา รายได้อยู่ที่ 263.22 ล้านบาท เติบโต 7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว งบประมาณจากภาครัฐลดลง บอร์ดชงจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 66 โต 10-15% หลังโควิดคลี่คลาย-เปิดประเทศ

ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือ AMARC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการรวม 263.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเติบโตในกลุ่มบริการตรวจวิเคราะห์ และบริการสอบเทียบ ในส่วนของบริการตรวจสอบและรับรองระบบมีรายได้ลดลง โดยภาพรวมรายได้ปี 2565 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว งบประมาณจากภาครัฐลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ทำให้เติบโตได้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กำไรสุทธิสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 14.52 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 41.6% อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลประกอบการธุรกิจปกติ บริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะเหตุการณ์ (One time) จำนวน 21.80 ล้านบาท โดยมีอัตราการทำกำไรสุทธิ 8.3% ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และภาพรวมการเติบโตของธุรกิจที่ยังชะลอตัว

“ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 105.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ด้วยผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง การเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายงานตามแผนดำเนินการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินประกอบการที่ลงทุนมากขึ้น ในขณะที่รายได้ยังไม่เติบโตมาก Economy of Scale จึงลดลง” ดร.ชินดนัย กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่น และตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 33,600,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 3 พ.ค.66 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค.66

ส่วนแนวโน้มธุรกิจในปี 2566 เชื่อว่ามีแนวโน้มเติบโตที่ดี โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% คาดว่ารายได้จะกลับมาเติบโตใกล้เคียงกับการเติบโตในช่วงก่อนการระบาดของโควิด หลังมีการเปิดประเทศ หนุนการส่งออก การท่องเที่ยวคึกคัก ทำให้มีการลงทุนช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลดีต่อ AMARC ในฐานะศูนย์แล็ปมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้ความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรของ AMARC สูงขึ้น และภายหลังจากเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนตุลาคม ปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นสามารถลงทุนในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และทีมบุคลากรรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ และการขยายตัวในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรในอนาคตให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

“บริษัทฯ มั่นใจว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้อีกมาก โดยจะนำจุดเด่นของ AMARC ที่โดดเด่นในด้านความมั่นคงและชื่อเสียงจากการเป็นผู้ให้บริการทางวิทยาศาสตร์มายาวนานกว่า 19 ปี มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยทำให้สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยได้รับการควบคุมคุณภาพ เพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ วางกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง แบบ Comprehensive Supply Chain Service สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ให้บริการจากลูกค้า”ดร.ชินดนัย กล่าว