บลจ.อเบอร์ดีน คว้ารางวัล Equity House of the Year ปี 2023

โรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) และดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน (ซ้าย) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Equity House of the Year 2023 จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2023 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วเอเชียในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนบทวิจัยและบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน โดยรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของอเบอร์ดีนในการบริหารจัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา บลจ. อเบอร์ดีนได้มีการปรับโครงสร้างทีมการลงทุนตราสารทุน ตลอดจนกระบวนการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ลงทุน และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้นได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM) ยังถูกจัดลำดับให้อยู่ใน Quartile ที่ 1 ในปี 2565 ที่ผ่านมา1 (ที่มา: Morningstar ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2566)