TTB จ่อปันผลอีก 0.053 บาท/หุ้น XD 12 เม.ย.นี้ แจก 50% ของกำไร

HoonSmart.com>>”ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) จ่ายเงินปันผลปี65 เพิ่มขึ้น เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2  อัตราหุ้นละ 0.053 บาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกด้าน รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.073 บาท  สูงกว่าปีก่อน 92%  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิ จากปีก่อนจ่าย 35%  

คณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 อัตราหุ้นละ 0.053 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 เม.ย. 2566 และจ่ายเงินในวันที่  3 พ.ค.2566 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 5 เม.ย. 2566 นี้ ก่อนหน้าได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายทั้งปีหุ้นละ 0.073 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,100 ล้านบาท

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดเผยว่า การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เพิ่มขึ้น 92% จากปี 2564 ซึ่งสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของกลุ่มธนาคาร คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 50% ของกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากอัตรา 35% ในปีก่อนหน้า และเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ Dividend Yield ที่ประมาณ 5.2% ต่อปี ณ ระดับราคาหุ้น TTB ในปัจจุบัน ที่ระดับ 1.40 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังการรวมกิจการ รวม ถึงความตั้งใจของธนาคารในการส่งมอบผลตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายนโยบายจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาตได้ทำเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 2 ครั้งต่อปี จากเดิม 1 ครั้งต่อปี เพราะเล็งเห็นว่าธนาคารมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากการรับรู้ประโยชน์การรวมกิจการได้ตามแผน อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ทำให้สามารถรับมือกับภาวะทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และมีผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งด้านกำไร ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และคุณภาพสินทรัพย์ รวมทั้งฐานะเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง จึงเป็นที่มาของการปรับนโยบายและจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นในปี 2565 ธนาคารยังได้ออกวอร์แรนต์ (TTB-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นเพราะให้สิทธิผู้ถือหุ้นทั้งในแง่ของการใช้สิทธิซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และได้ประโยชน์ด้านสภาพคล่องจากการนำวอร์แรนต์ไปซื้อขายในตลาดรอง

การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจของธนาคารทหารไทยธนชาตในการมองหาโอกาสและวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการส่งผ่านผลตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2566 นี้ ธนาคารก็จะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการพัฒนาด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หนุนการเติบโตทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาตมีกำไรสุทธิ 14,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากปี 2564 ด้านคุณภาพสินทรัพย์บริหารจัดการได้ดี สัดส่วนหนี้เสียลดลงมาอยู่ที่ 2.73% ความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ที่ 20.0% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 16.3%