“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” อ่วมขาดทุน 2,829 ลบ. ปี 65 รายได้ลด ต้นทุน-ค่าแรงพุ่ง

HoonSmart.com>> “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” (KEX) เปิดงบปี 65 ขาดทุน 2,829 ล้านบาท ลดลง 6,131% จากปีก่อนกำไร 47 ล้านบาท เหตุต้นทุนพุ่ง น้ำมันแพง ค่าแรงสูง ด้านรายได้จาการขายและบริการลดลง 9.6% อยู่ที่ 17,003 ล้านบาท เปิดกลยุทธ์ปี 66 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลงทุนปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์ ลดพึ่งพาแรงงานคน มุ่งปรับปรุงคุณภาพการบริการ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEX เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 2,829.84 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.624 บาท จากงวดปี 2564 กำไรสุทธิ 46.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.027 บาท

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์หลักด้านการจัดส่งพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี2565 โดยสามารถเพิ่มปริมาณการจัดส่งพัสดุถึง 18% จากปีก่อนหน้า ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 17,003 ล้านบาท ลดลง 9.6% จากปี 2564 มีจำนวน 18,817 ล้านบาท เนื่องจากราคาจัดส่งพัสดุลดลง โดยการดำเนินงานตามแผนลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของ margin ได้

นอกจากนี้ต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 18,685.1 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลในประเทศสูงถึง 22.5% ในปีที่ผ่านมา รวมถึงตลาดแรงงานที่มีสภาวะตึงตัวในหลายภูมิภาคทั่วประเทศได้เพิ่มความท้าทายและอุปกสรรคต่อการปรับใช้แผนการลดค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาอย่างมาก นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 44% ตลาดแรงงานมีสภาวะตึงตัวในหลายภูมิภาคทั่วประเทศได้เพิ่มความท้าทายและอุปสรรคต่อการปรับใช้แผนการลดค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาอย่างมาก

สำหรับปี 2566 บริษัทวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การลงทุนในการปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคนและมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย

อีกทั้งแผนการดำเนินงาในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ SF Holding และ Kerry Logistics Network (KLN) ในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ know-hows ในการประกอบธุรกิจและการจัดการ ตลอดจนมีความพร้อมและมุ่งมั่นในการให้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในประเทศอย่างมั่นคงในระยะยาว