TITLE บริจาคชุดกันหนาวเด็ก ๆ จังหวัดตาก

TITLE ร่วมบริจาคเสื้อผ้าชุดกันหนาวให้แก่เด็ก ๆ ในจังหวัดตาก

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้  (TITLE) พร้อมด้วยพนักงานจัดกิจกรรมอาสา “คลายหนาวด้วยไออุ่นแห่งการให้” ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าและชุดกันหนาวให้แก่เด็ก ๆ ในหมู่บ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน และ หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีบทบาทร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีผ่านกิจกรรมอาสา โดยบริษัทฯ จะมุ่งดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้