ลูกหุ้นเพิ่มทุน BWG ซื้อขาย 14 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) จำนวน 400 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาด SET วันที่ 14 ก.พ.นี้

สำหรับหุ้นเพิ่มทุน BWG ดังกล่าว จัดสรรให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 6 ราย วันจองซื้อและชำระเงิน 7 ก.พ. 2566  ราคาเสนอขาย 0.92 บาท  ประกอบด้วย

1. นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 160 ล้านหุ้น
2. นายสิปปกร ขาวสอาด 60 ล้านหุ้น
3. นายวศิน ตังกิจเจริญ 50 ล้านหุ้น
4. นายอิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร 50 ล้านหุ้น
5. นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 40 ล้านหุ้น
6. ร้อยโทวโรดม สุจริตกุล 40 ล้านหุ้น

ภายหลังเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้  BWG มีทุนจดทะเบียนใหม่ 1,237.77 ล้านบาท จำนวนหุ้น 4,951.11 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท