TPIPP กำไรปี 65 ลดลง 33% สัญญารับซื้อไฟหมดอายุ 73 MW

HoonSmart.com>> “ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” เปิดงบปี 65 กำไร 2,813 ล้านบาท ลดลง 33% ปริมาณขายไฟ รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) ลดลง หลังสัญญารับซื้อไฟโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะรวม 73 เมกะวัตต์หมดอายุ ฉุดรายได้รวม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2565 มีกำไรสุทธิ 2,812.78 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.335 บาท ลดลง 32.89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 4,191.33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.499 บาท

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทมีย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า รวมทั้งรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำนวน 10,200 ล้านบาท ลดลง 7.89% จากงวดปี 2564 มีจำนวน 11,074 ล้านบาท เนื่องจากปี 2565 มีปริมาณขายไฟฟ้าลดลง ประกอบกับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ขนาด 18 เมกะวัตต์และ 55 เมกะวัตต์หมดอายุลง โดยในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทมีย่อยมีรายได้รวม 10,626 ล้านบาท ลดลง 6.45% จากปี 2564