AOT โชว์งบ Q1/66 พลิกกำไร 343 ลบ. โต 108% ยอดผู้โดยสารพุ่ง

HoonSmart.com>> “ท่าอากาศยานไทย” โชว์งบไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.2565-ธ.ค.2565) กำไรสุทธิ 343 ล้านบาท เติบโต 108% จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 105% ผู้โดยสารพุ่ง 233% หลังสถานการณ์โควิดทั่วโลกคลี่คลาย ฤดูไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทย หนุนรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 6,496.69 ล้านบาท หรือ 279% ดันรายได้รวมทะยานแตะ 8,872 ล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 (ต.ค.2565-31 ธ.ค.2565) กำไรสุทธิ 342.77 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท พลิกจากงวดไตรมาส 1 ปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 4,271.66 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.30 บาท คิดเป็นเติบโต 108.02%

บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,872.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,986.70 ล้านบาท หรือ 207.48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการอยู่ที่ 8,824.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,496.69 ล้านบาท หรือ 279.15% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 3,498.58 ล้านบาท หรือ 410.38% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,998.11 ล้านบาท หรือ 203.09% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นลดลง 509.99 ล้านบาท หรือ 91.39%

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 85.92 ล้านบาท หรือ 1.14% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าจ้างภายนอก และค่าสาธารณูปโภค ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่น และขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ลดลง รวมทั้งต้นทุนทางการเงินลดลง 10.54 ล้านบาท หรือ 1.43% สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,205.95 ล้านบาท หรือ 110.60% สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

ในงวดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ไตรมาส 1/2566) บริษัทฯ มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยคลี่คลายลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสนี้ได้รับปัจจัยบวกจากการการเข้าสู่ช่วง High season ของการท่องเที่ยวไทย อีกทั้งเป็นช่วงฤดูหนาวที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.มีจำนวนเที่ยวบินรวม 150,378 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 105.04% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 66,829 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 83,549 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 23.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 232.93% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10.98 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 12.03 ล้านคน