เมืองไทยประกันชีวิต ขยายเวลาบริการ Telemedicine ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.คู่สัญญา 38 แห่ง

HoonSmart.com>> เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่ง ขยายเวลาในการให้บริการพบแพทย์และได้รับยาผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)” สำหรับผู้เอาประกันภัยโรคเรื้อรัง-นัดตรวจติดตามการรักษา ขยายเวลาใจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก  เมืองไทยประกันชีวิตขยายระยะเวลาในการให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)” สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา โดยได้ทำการขยายระยะเวลาให้บริการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 38 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

1.Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯ ติดต่อผ่าน Application MTL Click

2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือ  ผ่าน Line Official : @bgp9751l

3.โรงพยาบาลเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ โทร. 02 022 7662 หรือ ผ่าน Line Official : @chcservice

4. โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 348 7000 หรือ ผ่าน Line Official : @Theptarin

5.โรงพยาบาลไทยนครินทร์  กรุงเทพฯ โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ  Line : insurance1988

6.โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ  โทร. 02 109 1111

7.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 092 281 0262 หรือ Line Official: @bpk9hospital

8.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ โทร. +662 011 4833 , +662 011 4899 หรือ Line Official : @bumrungradhospital

9. โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โทร. 062-489-9594 หรือ Line : 0624899594

10.โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062 590 6883 หรือ Line :1doctorp

11.โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯโทร. 1772

12.โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ โทร. 063 225 9095

13. โรงพยาบาลพญาไท 3  กรุงเทพฯ โทร. 1772

14.โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309

15.โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่าน Line Official : @praram9hospital

16.โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ Line Official : @vejthani

17. โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ Line Official : @SamitivejChinatown

18.โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ Line Official : @SamitivejThonburi

19.โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร 02 391 0011

ภาคกลาง

20 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  นนทบุรี Line Official: @rtbinter

21. โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 065 724 2973 หรือ Line Official : crmonline

22. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  สมุทรปราการ โทร 089 094 1579 หรือ Line Official : @CHG1609

23. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506

24.โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116

25.โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034 424 990-4 หรือ Line Official : @mahachaihospital

26. โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร  Line Official : @mahachai2hospital

ภาคตะวันออก

27.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038 259 999 Line Official : @bphhospital

28.โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 Line Official: @PTS789

29.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 095 207 8523  Line : 889uvZUP

30.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี โทร. 033 038 988  Line Official : @schtele

ภาคเหนือ

31.โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 1254 กด 2 Line Official :@srisawan

32.โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โทร 093-134-3366

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999 ต่อ 3211  Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA

34.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น โทร. 043-366-444 หรือ  Line Official : @925lcmck

ภาคใต้

35.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076 254 425

36.โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  ภูเก็ต โทร. 096 646 5208 หรือ ID Line : bsimed

37.โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลาโทร. 1719 หรือ 074 272 800

38.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานีโทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061 Line Official: @gwc6368r

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือติดต่อเมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด