WICE จับมือ SAT พัฒนาที่ดิน-ยกระดับบริการโลจิสติกส์ครบวงจร

HoonSmart.com>>”ไวส์ โลจิสติกส์” (WICE) จับมือกับ “สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี” (SAT) ร่วมมือพัฒนาที่ดินในระยะยาวของ SAT รวมพื้นที่กว่า 50,000 ตร.ม. เพื่อพัฒนาโครงการ Green Logistics Hub คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยในย่านบางนา และจังหวัดระยอง เพื่อยกระดับการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เมื่อวันที่ 30 ม.ค.66 ที่ผ่านมา กับบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่ดินของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บริเวณโรงงาน ย่านถนนบางนา-ตราด กม.15 จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นโครงการนำร่องการบริหารจัดการด้าน Green Logistics Hub ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันเพื่อขยายธุรกิจคลังสินค้า และบริการโลจิสติกส์ครบวงจร

ขณะเดียวกัน WICE และ SAT ร่วมมือกันศึกษาโอกาสพัฒนาที่ดินระยะยาวของ SAT ย่านบางนา และจังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ของบริษัทในเครือ โดยมีพื้นที่รวมกว่า 50,000 ตร.ม. โดยจะพัฒนาเป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง โดยจะนำนวัตกรรมการจัดการคลังสินค้าระบบออโตเมชั่นเข้ามาใช้บริการจัดการ การขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการบริการทางด้านโลจิสติกส์ของ SAT และลูกค้าทั่วไปที่กำลังมีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว นับว่าเป็นการผนึกกำลังสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใช้ศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาบริหารจัดการ ด้วยกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มายกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือ อากาศ การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รับบริหารคลังสินค้า และกระจายสินค้าทั่วประเทศ ประกอบกับพื้นที่ของ SAT ซึ่งจะนำมาพัฒนาโครงการถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของการขนส่งสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับเข้าสู่ใจกลางเมือง สนามบินและท่าเรือได้อย่างสะดวก จะทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 บริษัทได้เป็นอย่างดี

“ความร่วมมือกับ SAT ในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนความร่วมมือทางธุรกิจในการขยายพื้นที่คลังสินค้าของกลุ่ม SAT ให้เป็น Green Logistics Hub หรือศูนย์กลางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาวะอากาศ ทั้งภาวะโลกร้อน ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ามีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและเชื่อมโยงกับ EEC จากการเติบโตของ E-Commerce และอุตสาหกรรมที่ได้อานิสงส์จากความร่วมมือ RCEP จึงมั่นใจว่าการผนึกกำลังระหว่าง WICE และ SAT จะสร้างความสำเร็จให้กับการพัฒนาโครงการดังกล่าว” ดร.อารยา กล่าว