“วินด์ เอนเนอร์ยี่” โชว์แกร่ง รายได้ทะลุหมื่นล.- กำไร 5.3 พันลบ.

HoonSmart.com>>”วินด์ เอนเนอร์ยี่” โชว์ปี 2565  เติบโตแข็งแกร่ง รายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5.3 พันล้านบาท ” ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ” ซีอีโอ เดินหน้าสร้างผลงาน เน้นการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เผย ยื่นโครงการใหม่วินด์ฟาร์มและโซลาร์ฟาร์ม  ผ่านเกณฑ์รอบแรกแล้ว 150 เมกะวัตต์ และอุทรณ์อีก 400 เมกะวัตต์ 

ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่
โฮลดิ้ง จากัด (WEH) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานปี 2565  ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความท้าทายของวินด์เอนเนอร์ยี่ฯ ซึ่งบริษัท ฯ กลับมาเน้นขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นอย่างดี

แม้ว่าโครงการวะตะแบกวินด์ จะเกิดปัญหาขึ้น แต่บริษัทฯ สามารถเข้าไปดูแลแก้ปัญหาได้ด้วยดี โดยมีบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก และบริษัทประกันภัย เข้ามาช่วยดูแลโครงการนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งกรณีนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อรายได้ของบริษัท

“ยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องกระแสเงินสด (cash flow) เพราะเรามีทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญสูง อีกทั้งมีความสามารถบริหารจัดการที่ดี เห็นได้จากการรักษาระดับรายได้รวม 10,740 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา พร้อมกับมีกำไรสุทธิสูงถึง 5.3 พันล้านเมื่อสิ้นสุดปี 2565” ซีอีโอ กล่าว

ปัจจุบัน วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ มีบริษัทในเครือที่เข้ายื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์ในรอบแรกเข้าสู่รอบ 2 สุทธิ 150 เมกกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์อีกประมาณ 400 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตจากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 717 เมกกะวัตต์ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ