CIG รุกธุรกิจใหม่-หวังฟื้นกำไรปีนี้ คาดหลุดพ้น C ไตรมาส 1

HoonSmart.com>>บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป หรือ CIG ซื้อกิจการ JLING ร่วมพันธมิตรสิงคโปร์ สร้าง Strategic shift สู่ธุรกิจบริหารการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง (EPCM+F) รับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 คาดผลงานปี 66 พลิกโชว์กำไร ลุ้นปลดเครื่องหมาย C ไตรมาส 1  เผยหุ้นกู้แปลงสภาพ(อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ราคาแปลงสภาพ 1 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ) เพิ่มโอกาสทำกำไรให้นักลงทุน

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป หรือ CIG ผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ และการผลิตคอยล์เย็นมานานกว่า 30 ปี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 มีมติอนุมัติ และเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเรื่องการเข้าซื้อกิจการ 100% ในบริษัท เจ หลิง โซลูชั่น หรือ JLING ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิศวกรรม การจัดการการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน (Engineering Procurement Construction Management with Financial Support :EPCM+F) เช่น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain เป็นต้น โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ CIG สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่มีมูลค่ามากขึ้น

การซื้อ เจ หลิง โซลูชั่น เข้ามาเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์การลงทุนที่วางไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างที่สามารถเสริมธุรกิจผลิตคอยล์ในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง รวมถึงการสนับสนุนด้านการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศ

“เบื้องต้นมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภค และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างโอกาสด้านรายได้และผลักดันให้การดำเนินของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี นำมาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เติบโตให้กับทุกฝ่าย” นายอารีย์ กล่าว

ทั้งนี้ เจ หลิง โซลูชั่น เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนายสถาปัตย์ ภู่ทองคำ เจ้าของ บริษัท จรณ์ เพาเวอร์ ไอเดีย จำกัด (JONN Power Idea) ถือหุ้น 50% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และนางสาวดนิตา กุนทีกาญจน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนของกลุ่มทุน SHENTON ONE ซึ่งรวมนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศ ถือหุ้นอีก 50%

ในอนาคตคาดว่ากลุ่มทุน SHENTON ONE นี้จะเข้าถือหุ้นใน บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด โดยที่ JONN Power Idea เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและจัดการธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน (Engineering Procurement Construction Management with Financing : EPCM+F) ) ในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ Tokyo Sangyo Thailand ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi

ส่วนกลุ่มทุน SHENTON ONE นำโดย Mr. Michael Lim อยู่ระหว่างการจัดให้มีกองทุน Variable Capital Companies (VCC) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลสิงคโปร์ สามารถสนับสนุนการลงทุนทั้งแบบปลายเปิด ปลายปิด และแบบดั้งเดิม นอกจากนี้กลุ่มทุน SHENTON ONE ยังมีพันธมิตรบริษัทระดับภูมิภาคอาเซียนอีกมากมาย และยังได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น และบริษัทพันธมิตร

นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ที่ปรึกษาทางการเงิน CIG เปิดเผยว่า การเข้าซื้อ JLING มีมูลค่าเงินลงทุน 660 ล้านบาท โดย CIG ได้ทำสัญญาบริหารจัดการ (Management Agreement) ให้กับกลุ่มผู้ขายพร้อมตกลงให้ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน 30% ของกำไรก่อนหักภาษี (Operational Profit before Corporate Tax) เงินลงทุนใน JLING ครั้งนี้มาจากการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ลักษณะการทำธุรกิจของ JLING ดำเนินธุรกิจบริหารการก่อสร้าง และสนับสนุนทางการเงิน จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง มีรายได้คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 15% ของมูลค่าโครงการ โครงการแรกที่ทำขณะนี้ คือ ปรับปรุงโครงการ Letter Park ที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 5 อาคาร บนพื้นที่ 7 ไร่ ในโครงการเมืองเอก จ.ปทุมธานี มูลค่าทรัพย์สินประมาณกว่า 1 พันล้านบาท

ทาง JLING เข้าไปบริหารการก่อสร้างรวมถึงสนับสนุนทางการเงิน เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่มีความหลากหลาย ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลไฮเอนด์ มีบริการ Telemedicine จากแพทย์ชาวต่างชาติ มี Virtual ward ได้ถึงจำนวน 6,000 หน่วย มูลค่าการลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี และในไตรมาส 3/66 จะเริ่มเปิดให้บริการได้บางส่วน เมื่อเสร็จสิ้นทั้งโครงการคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ประมาณปีละ 700 ล้านบาท การปรับปรุงนี้จะเพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านบาท หลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้าง JLING ก็หาโครงการใหม่ๆต่อไป

“รายได้จาก JLING จะทยอยเข้ามาที่ CIG ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีนี้ แต่จะรับรู้รายได้อย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป เชื่อว่าการลงทุนใน JLING ครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูผลประกอบการของ CIG ให้ปีนี้มีผลประกอบการพลิกกลับมากำไรได้ สำหรับหุ้นของบริษัทที่ติดเครื่องหมาย C คาดว่าจะปลดเครื่องหมายได้ในไตรมาส 1” นางสาวฉันท์ชนากล่าว

ในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ราคาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหุ้นละ 1.00 บาท โดยหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นกู้ XR 13 ก.พ. คาดว่าขายหุ้นกู้ 13 มี.ค.- 4 เม.ย. นางสาวฉันท์ชนากล่าวว่าหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยปีละ 6% และหากราคาหุ้น CIG ขึ้นมาสูงกว่าราคาแปลงสภาพ นักลงทุนสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเพิ่มโอกาสสร้างกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ CIG มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 432.39 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ก.ย.65 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 169 ล้านบาท ผลงานงวด 9 เดือน 65 ขาดทุนสุทธิ 66 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสม 857 ล้านบาท บริษัทได้ประกาศเพิ่มทุน 1,297.18 ล้านบาท จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.50 บาท(Par) และมีจัดหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ไว้แล้ว

ทางบริษัทเตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่างๆในเดือนมี.ค.นี้  นางสาวฉันท์ชนากล่าวว่าการลงทุนใน JLING ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแผนการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ CIG คาดว่าจะสร้างมูลค่าการเติบโตที่เสริมความยั่งยืนให้ CIG ได้ในระยะยาว

 

 

#CIG #JLING #SHENTON ONE