PTG คว้ารางวัลสุดยอด องค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ 2023

HoonSmart.com>>PTG ประเดิมต้นปี คว้ารางวัล TOP 50 บริษัทในฝัน ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 จากผลสำรวจ Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆ กับพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง 

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด ( PTG)  เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้รับรางวัล TOP 50 Companies 2023 in Thailand หรือ 50 องค์กร ที่คนรุ่นใหม่เห็นว่าน่าร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 จากผลสำรวจของ Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย

รางวัลดังกล่าว สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีต่อ PTG ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยในทุกมิติ พร้อมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในหลากหลายเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระทางความคิดได้อย่างอิสระ นับเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีนโยบายและสวัสดิการที่ตอบโจทย์ให้คนรุ่นใหม่ เพื่อการสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทุกคน

PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ติดอันดับ Top 50 องค์กร ที่พนักงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปีนี้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการให้ความใส่ใจดูแลพนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัท”  ดร.วัลภา กล่าว