BANPU ออกหุ้นกู้ 5-10 ปี ชูเรตติ้ง A+ คูปอง 3.10-4.10% จอง 2-7 มี.ค.

HoonSmart.com>>บริษัท บ้านปู หรือ BANPU เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อายุ 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี อันดับเครดิต A+/Stable ให้ผลตอบแทน 3.10 – 4.10% ต่อปี คาดว่าเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 66 นี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บริษัท บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) จำนวน 3 รุ่น ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 ที่ระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู หรือ BANPU กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.10-3.30%  รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.60-3.80% และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.90-4.10% โดยบริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มี.ค.66 ผ่าน 4 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

BANPU เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่า หุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง และต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นางสมฤดี กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในไตรมาส 3 ปี 65 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความต้องการพลังงานที่ขยายตัวและแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดมากขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและนอกเหนือจากอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี (Tech Enabler)

โดยล่าสุด บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อการลงทุนในสัดส่วน 25% ในบริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม IoT สำหรับจัดการระบบการใช้พลังงานในอาคารและโรงแรม เพื่อต่อยอดโซลูชันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนในกองทุน Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินการภายใต้หลัก ESG ที่ยึดถืออย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยบริษัทได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards ประจำปี 2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) หรือ THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

ในปี 66 นี้ บริษัทยังคงมุ่งนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง และขยายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ประกอบด้วย 2 มิติหลัก คือ 1) การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้น และเทคโนโลยีพลังงาน และ 2) การเดินหน้าขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมแกร่งกลยุทธ์ด้วยแนวความคิดหลักในการทำงาน 3A คือ Augmentation การต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  Acceleration การเร่งการเติบโตและขยายธุรกิจให้เร็วขึ้น และ Antifragile ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยง และความสามารถในการหาโอกาสจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทุกการขับเคลื่อนของบ้านปู มุ่งหวังให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ BANPU สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www .sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง

 

#BANPU #หุ้นกู้