RAM จ่ายปันผลกระหว่างหุ้นละ 0.30 บาท ขึ้น XD 9 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>>”โรงพยาบาลรามคำแหง”(RAM) จ่ายปันผลกระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 9 ก.พ. 66 และจ่ายปันผล 24 ก.พ. 66

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 10 ก.พ. 2566, วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 9 ก.พ. 2566 และจวันที่จ่ายปันผล 24 ก.พ. 2566