“บล.บลูเบลล์” ตั้งเป้าปีนี้โต 300% ขยายธุรกิจลุยกองทุนรวม-สินทรัพย์ดิจิทัล

HoomSmart.com>> “บล.บลูเบลล์” กางแผนปี 66 ตั้งเป้าเติบโต 300% ยอดขายหุ้นกู้ทะยานแตะ 15,000 ล้านบาท หลังเปิดตัวปี 65 เป็นปีแรกกวาดยอดขาย 5,500 ล้านบาท เตรียมขยาย 4 ผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่ไตรมาส 2 ต่อยอดธุรกิจกองทุนรวม ตั้งเป้ายอดขาย 8,000 ล้านบาท เปิดตัวหุ้นกู้ดิจิทัล ขยายสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คาดปลายปีนี้ยื่นขอไลเซนส์ประกอบธุรกิจ ICO Portal


น.ส.นริสรา ชัยวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บลูเบลล์ จำกัด (BlueBell) เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตแบบก้าวกระโดด มียอดขายหุ้นกู้ที่ 15,000 ล้านบาท หรือเติบโต 3 เท่าของปี 2565 โดยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 60 รุ่นจากปี 2565 ที่เริ่มเปิดดำเนินงานเป็นปีแรกที่มียอดขายหุ้นกู้ 5,500 ล้านบาท ซึ่่งจะทำให้ปีนี้บริษัทขึ้นติด 1 ใน 10 ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้สูงสุด

“แม้ BlueBell จะเป็นบล.น้องใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2565 และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 แต่จากประสบการณ์ของทีมงานมีประสบการณ์ตรงในสายงานการเงินการธนาคาร มากว่า 10 ปี สามารถพิสูจน์ความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตั้งแต่ดีลแรก คือ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เชีย (TAA) กว่า 700 ล้านบาท จนปัจจุบันเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วกว่า 23 ดีล รวม 34 รุ่น มูลค่า 5,500 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรในปีแรก 12 ล้านบาทและรายได้ 70 ล้านบาทและปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไวที่ 170 ล้านบาท กำไร 50 ล้านบาท”น.ส.นริสรา กล่าว

สำหรับแผนงานในปี 2566 เตรียมขยายอีก 4 ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ 1. บริการหุ้นกู้ดิจิทัล (Digital Bond) 2. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 3. บริการตราสารหนี้ตลาดรอง และ 4. ผลิตภัณฑ์คราวด์ฟันดิง นับเป็น 4 เสาเรือธงที่จะขยายฐานในการเข้าถึงลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับหลักกลยุทธ์ 4 ด้าน ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่

1.Maintain Best Product Quality โดยทั่วไปนักลงทุนส่วนใหญ่จะพิจารณาแค่ Credit Rating และงบการเงินของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุนเท่านั้น แต่หลักการการทำงานของทีมนักวิเคราะห์ BlueBell มองว่าสิ่งสำคัญในการพิจารณาออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ตลาด จำเป็นต้องมองภาพรวมทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Analysis) และ มิติของความน่าลงทุนของหุ้นกู้เมื่อเทียบกับหุ้นกู้ตัวอื่นๆ ในตลาดภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Market Analysis) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตอบโจทย์ด้านผลตอบแทนของนักลงทุน

2.Increase Product Variety บริษัทวางแผนการขยาย 4 ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยในไตรมาส 2 ปีนี้ ตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดบริการหุ้นกู้ดิจิทัล (Digital Bond) ให้นักลงทุนสะดวกสบายและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ง่ายขึ้น และไตรมาส 3 จะพุ่งเป้าต่อยอดผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยจะมีแม่ทัพคนสำคัญของธุรกิจกองทุนรวมมาร่วมบริหาร เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้า Wealth ที่สนใจการลงทุน รวมถึงเตรียมแผนในการดูแลผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (Independent Investment Consultant) ให้สามารถมีเครื่องมือในการตอบโจทย์แก่นักลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้ายอดขายกองทุนรวมไว้ที่ 8,000 ล้านบาทในปีนี้ รวมถึงบริการตราสารหนี้ตลาดรอง และ ผลิตภัณฑ์คราวด์ฟันดิงพร้อมเดินหน้าในไตรมาส 3 และ 4

3.Enhance Customer Experiences นอกจากโอกาสในการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว BlueBell ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การดูแลแบบพรีเมี่ยมแก่ลูกค้าในทุกระดับ

4.Go Digital การพัฒนาระบบธุรกรรมหุ้นกู้ออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อต่อยอดการให้บริการให้เป็น Best Investment Solutions เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย และสะดวกสบาย

นอกจากนี้บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2567 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICO Portal กับสำนักงานก.ล.ต. ในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าจะได้รับการอนุญาตในช่วงปี 2567 รวมถึงจะยื่นขอใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ในปีหน้าอีกด้วย

“บล.บลูเบลล์ ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของทีมทำงานอย่างแท้จริง เพราะทีมทำงานคือผู้ที่ได้สัมผัสโดยตรงกับปัญหาต่างๆ ของนักลงทุน ความต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี และทะลายข้อจำกัดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความยั่งยืน โดยทีมทำงานผู้มีประสบการณ์ตรงในสายงานการเงินการธนาคาร มากว่า 10 ปี ทุกคนเชื่อมั่นว่า BlueBell จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing Your Wealth Together” และยกระดับมาตรฐานของธุรกิจตราสารหนี้ให้ก้าวไกลได้อย่างแน่นอน”น.ส.นริสรา กล่าว