MASTER ขาย IPO 46 บ.P/E 37 เท่า จอง 17-19 ม.ค.เทรด mai 25 ม.ค.

HoonSmart.com>>บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ผู้ประกอบกิจการให้บริการศัลยกรรมครบวงจร โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ขายหุ้น IPO 65 ล้านหุ้นๆละ 46 บาท ค่า P/E 36.85 เท่า เปิดจองซื้อ 17-19 ม.ค. เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 25 ม.ค. แผนใช้เงิน 2,229 ล้านบาท เล็งขยาย 4 ศูนย์บริการ 200 ล้านบาทภายในปี 67, เพิ่มห้องผ่าตัด-เพิ่มเตียงผู้ป่วย 100 ล้านบาท พร้อมให้บริการ พ.ค.66, ซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 150 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียน 1,779 ล้านบาท

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ผู้ประกอบธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (Masterpiece Hospital) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมขายหุ้น IPO จำนวน 65 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 46.00 บาท โดยเปิดให้จองซื้อหุ้นในวันที่ 17-19 ม.ค. และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 25 ม.ค.

ทั้งนี้ การกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะเสนอขายในครั้งนี้กระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E)  ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 46.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 36.85 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย. 65 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 299.61 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน(IPO)ในครั้งนี้จำนวน 240 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 1.25 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 2,229 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่าย) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม ใช้เงินลงทุน 100 ล้านบาท ภายในปี 66 แบ่งเป็น เพิ่มห้องผ่าตัด สำหรับการทำศัลยกรรม จำนวน 10 ห้อง, เพิ่มเตียงผู้ป่วยใน สำหรับพักค้างคืน 10 เตียง, เพิ่มเตียงพักฟื้น จำนวน 12 เตียง และขยายศูนย์บริการต่างๆ เช่น ศูนย์ดูแลผิวพรรณ ศูนย์ปลูกผมและดูแลเส้นผม
  2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการศัลยกรรม (Surgery) การปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) และบริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin) ใช้เงินลงทุน 150 ล้านบาท ภายในปี 67
  3. เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบนพื้นที่เช่าโฉนดที่ดินเลขที่ 494 12862 และ 12863 เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการ เช่น ศูนย์ดูแลเส้นผม ศูนย์ดูดไขมัน ศูนย์ตา และศูนย์สุขภาพชาย เป็นต้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และสำนักงาน ใช้เงินลงทุน 200 ล้านบาท ภายในปี 67
  4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 1,779 ล้านบาท

น ส.ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER กล่าวว่า การปรับปรุงอาคารและเพิ่มห้องผ่าตัดจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพ.ค.66 ทำให้มีความสามารถในการรับลูกค้าได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังคาดหวังการกลับมาของลูกค้าต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวจีน จากช่วงก่อนโควิดมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติประมาณ 20% และลดลงเหลือประมาณ 6% ในปัจจุบัน คาดว่าการที่จีนเปิดประเทศจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าชาวจีนเดินทางเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการในปี 66 จะเติบโตใกล้เคียงกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในอัตราเติบโต 40% ต่อปี

ผลประกอบการของ MASTER ปี 62-64 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท 611.06 ล้านบาท 659.51 ล้านบาท และ 1,011.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 47.59%, 7.93% และ 133.99% ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 61.25 ล้านบาท 128.55 ล้านบาท 162.80 ล้านบาท และ 222.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.66%, 20.89%, 23.59% และ 21.86% ตามลำดับ

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ระบุว่า หุ้น IPO ที่เสนอขายมีจำนวน 65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 27.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.83% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited ไม่เกิน 15 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 6.25% ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ในหมวดธุรกิจบริการ

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน มีพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมตร รองรับลูกค้าได้ 5,500 คนต่อเดือน บริษัทมั่นใจว่าธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจในเมกะเทรนด์คือทางการแพทย์และความงาม

โรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับในด้านการศัลยกรรม อาทิ เสริมจมูก ยกคิ้ว หน้าอก ดูดไขมันปรับรูปร่าง ทำตา ปรับโครงสร้างรูปหน้า รวมถึงปลูกผม ดูแลเส้นผม และให้บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล มีสัดส่วนลูกค้าจากการศัลยกรรม (Surgery) ประมาณ 80% บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin) 6-7% บริการปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) 6-7% บริการ After care 4%

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ก่อตั้งโดยนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ในปี 2555 เริ่มต้นจากการเป็นคลินิก มีแพทย์ 1 คน และพนักงาน 3 คน สถานที่ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ ต่อมาในปี 2561 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่ถ.สุโขทัย ก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ มีทีมแพทย์ 7 คน และพนักงานกว่า 190 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช มีทีมแพทย์จำนวน 41 คน มีสัญญาระยะยาวกับบริษัทประมาณรายละ 10 ปี และมีพนักงาน 533 คน

#MASTER #IPO #มาสเตอร์สไตล์ #โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช