EXIM BANK หารือ Amazon เตรียม SMEs ไทยสู่ค้าออนไลน์ระดับโลก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนางเจมี่ เบรนแนน หัวหน้าอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง (Amazon Global Selling) ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ผ่านการอบรมให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับธุรกิจ SMEs ให้สามารถเริ่มต้นค้าขายออนไลน์ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพบน Amazon.com แพลตฟอร์มระดับโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่