AGE ร่วมกับ วกส. มอบผ้าห่มเกษตรกร จ.เชียงราย

AGE GROUP ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 มอบน้ำใจ ส่งความอบอุ่น มอบผ้าห่ม 550 ผืน ให้กับเกษตรกร จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

พนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE)  และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ร่วมมอบผ้าห่ม จำนวน 550 ผืน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ มอบผ้าห่มและสิ่งของอุปโภค – บริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์การเรียน ให้พี่น้องเกษตรกร หมู่ 12 ตำบลวาวี เพื่อส่งมอบไออุ่นและส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร หมู่ 12 ตำบลวาวี ณ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย