บล.บัวหลวงแนะหุ้น Local play หุ้นกลางเล็กมีประเด็นหนุน ชู RS-WHA

HoonSmart.com>> บล.บัวหลวงคาดดัชนี Sideways up กลยุทธ์มองราคาหุ้นบลูชิพใหญ่ที่แรลรี่ขึ้นรอบนี้มีผลต่อความมั่งคั่งโดยรวมของพอร์ตนักลงทุนในประเทศและ Wealth effect หนุนให้เกิดการหมุนเข้าหุ้น Local play หุ้นกลาง เล็กที่มีประเด็นหนุนรายตัวบวกกับสัญญาณเทคนิคเป็นตัวกระตุ้นจิตวิทยาหมู่ หุ้นแนะนำวันนี้ RS เล่นตามสัญญาณเทคนิค หุ้น WHA กลุ่มนิคมฯ รับอานิสงส์โดยตรงจาก Capex cycle รอบใหม่