BCP เทคฯ ESSO กว่า 3 หมื่นล้าน ถูกไม่เกิน 9.63 บาท/หุ้น ไม่ต้องเพิ่มทุน

HoonSmart.com>>”บางจาก คอร์ปอเรชั่น-BCP”ปิดดีล เทคโอเวอร์ เอสโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO  คาดใช้เงินประมาณ 33,312 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นโดยตรง 65.99% และเทนเดอร์ออฟเฟอร์  หากผู้ถือหุ้นขายให้ทั้งหมดคาดใช้เงิน 33,312 ล้านบาท หากใช้ข้อมูลณ 30 มิ.ย.65 ราคาซื้อหุ้นจะอยู่ที่  9.63 บาท และ 30 ก.ย. อยู่ที่ 8.84 บาท มีมูลค่าหุ้นทางบัญชี 8.31 บาท ราคาล่าสุดปิดที่ 11.10 บาท บล.หยวนต้ามองเป็นปัจจัยบวกต่อบางจากฯ ธุรกิจโต และไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน บริษัทมีเงินสดในมือกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด) มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติให้เข้าซื้อบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO จำนวน 2,283.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 65.99% ของทุนทั้งหมด จากบริษัท ExxonMobil Asia Holdings Pte.Ltd. ทำสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 นอกจากนี้ ให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด(เทนเดอร์ออฟเฟอร์) จำนวน 1,177,108,000 หุ้น หรือ 34.01%  คาดว่าจะสามารถซื้อขายและชำระเงินค่าหุ้น ได้ภายในครึ่งหลังของปี 2566 โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนด

“เอสโซ่มีมูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาท และมีกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้น บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น บริษัทฯจะได้หุ้นทั้งหมด 100% จำนวน 3,460,858,000 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 33,312 ล้านบาท หรือ 9.63 บาทต่อหุ้น คำนวณราคาซื้อขายโดยอ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 หรือ 30,608 ล้านบาท  และ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 อยู่ที่ราคา 8.84 บาทต่อหุ้น  โดยราคาสุดท้ายจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ บริษัทมีเงินสดในมือกว่า 3 หมื่นล้านบาท ”

อย่างไรก็ตามกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้น  เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เอสโซ่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความผันผวนของความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง และเมื่อคำนึงถึงระยะเวลาวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายและวันที่คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงมีการกำหนดกลไกการปรับราคาอีกครั้ง

สำหรับแหล่งเงินทุน บางจากฯ จะใช้เงินทุนทั้งแหล่งภายนอกจากสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และจากกระแสเงินสดภายในบริษัทและเตรียมพร้อมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นจาก ExxonMobil เสร็จสิ้น สำหรับ ExxonMobil จะยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยต่อไป

ด้านราคาหุ้น ESSO วันที่ 11 ม.ค. 2566 ปิดที่ 11.10 บาท

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) วิเคราะห์ว่า BCP ซื้อหุ้น ESSO ในราคา 9.63 บาท  ถูกกว่าราคาในตลาดที่ 11.10 บาท มูลค่าหุ้นทางบัญชี อยู่ที่ 8.31 บาท นับเป็นเรื่องที่ดี  บางจากฯจะมีกำไรเร่งตัวขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มธุรกิจและการดำเนินงาน ขณะเดียวกัน บางจากฯไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน สำหรับการเทคโอเวอร์ครั้งนี้