IPO แห่เข้าตลาดปี 66 mai ลั่นพุ่งเท่าตัว สนใจ 36 บริษัท

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไออ้าแขนรับ หุ้นน้องใหม่(IPO) แห่เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในปี 66  หลังก.ล.ต.ปรับเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่มีผลต้นปี 67  SET อนุมัติแล้ว 7 บริษัท พิจารณาไฟลิ่งอีก 7 บริษัท ส่วน mai  อนุมัติแล้ว 3  บริษัท อีก 11 บริษัทยื่นไฟลิ่งแล้ว

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในปี 2566คาดว่าจะมีบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) เพื่อเข้าระดมทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) มากกว่าปี 2565 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปสูงขึ้นด้วย เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ มาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดให้บริษัทยื่นทำงบการเงินย้อนหลังในรูปแบบกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) เป็น 3 ปีย้อนหลัง จากเดิม 1 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2567 ทำให้บริษัทต่างๆที่จัดทำงบการเงิน PAE ไม่ถึง 3 ปี จำเป็นต้องเร่งเข้าการระดมทุนภายในปีนี้ให้ได้

ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเข้า SET แล้ว 14 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นแล้ว 7 บริษัท ส่วนอีก 7 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา และคาดว่าจะยังมีบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 2-3 บริษัทที่เตรียมจะเสนอขาย IPO

ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดเผยว่า ในปี 2566 จะมีบริษัทเข้าตลาด mai เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มี 18 บริษัท และมาร์เก็ตแคปไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับอนุมัติเสนอขายหุ้นแล้ว 3 บริษัท อีก 11 บริษัทรอพิจารณาไฟลิ่ง คาดว่าในไตรมาส 1 จะมีหุ้นที่เข้าซื้อขายจำนวน 2 บริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 36 บริษัทแสดงความสนใจเข้า mai