ก.ล.ต. อนุญาต PPPGC เตรียมไอพีโอ 342.8 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. อนุญาตแบบคำขอ PPPGC เตรียมขาย IPO 342.8 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมัน ไปยังโอเลโอเคมีคัล-ขยายกำลังการผลิตและการบรรจุน้ำมันปาล์มโอเลอิน ก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ

ชัยทัศน์ วันชัย

นายธนิก ธราวิศิษฏ์  รองผู้จัดการใหญ่  สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์   ที่ปรึกษาการเงินบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์  (“PPPGC”) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งอนุญาตแบบคำขอ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบริษัท PPPGC ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2565

ปัจจุบัน PPPGC อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และระยะเวลาที่เหมาะสม การ IPO และนำหุ้น PPPGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย PPPGC จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ PPPGC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น หรือ 30% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจ ให้เติบโตยั่งยืนระยะยาว ตามเป้าหมาย

นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ PPPGC กล่าวว่า เป้าหมายการระดมทุน เพื่อใช้ในโครงการขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอลิโอเคมีคัล, โครงการขยายการผลิตและการบรรจุ RBDPL (น้ำมันปาล์มโอเลอิน), ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

PPPGC มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอิน ในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน PPPGC มีกลุ่มลูกค้าน้ำมันปาล์มโอเลอินอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 2) กลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปบรรจุใหม่ (Repack) และ 3) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ตราสินค้า “มีสุข”

สำหรับ PPPGC เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุน ระหว่างกลุ่มผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์ม
และน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ประกอบด้วย

บริษัท ทีซีจีโฮลดิ้ง จำกัด  (TCG)  ผู้นำการผลิตและสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  (PTG) หนึ่งในผู้นำด้านการบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำ และบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (RD ) หนึ่งในผู้นำการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

PPPGC เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ได้แก่
น้ำมันไบโอดีเซล (B 100) น้ำมันปาล์มโอเลอิน ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล เช่น กลีเซอรีน บริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ โดยโรงงานของ PPPGC เป็นโครงการรูปแบบปาล์มครบวงจร หรือ “ปาล์มคอมเพล็กซ์” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่นำทุกอุตสาหกรรมในห่วงโซ่ของปาล์มน้ำมัน มารวบรวมไว้ในแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศ

พร้อมวางแผนระบบโลจิสติกส์ ที่เอื้อต่อการขนส่งและการส่งออกไปต่างประเทศ
รวมถึงการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองภายใต้ระบบมาตรฐานสากล โดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2558 และเปิดดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 ภายใต้แนวคิด Smart Complex ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์