ก.ล.ต.เปิดตัวหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “ก.ล.ต. Crypto Academy”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดตัวหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ e-learning “ก.ล.ต. Crypto Academy” แหล่งความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ได้รู้ลึก ลดเสี่ยง เรียนสนุก ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำ “ก.ล.ต. Crypto Academy” หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจถึงความเสี่ยงในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยกลโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อมอบเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน “ก.ล.ต. Crypto Academy” เป็นหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้จัดทำขึ้นและออกแบบเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านสื่อความรู้ในหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้พื้นฐานแก่นักลงทุนในการเตรียมตัวก่อนก้าวสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัล และมีเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการประเมินตนเองก่อนเข้าลงทุน

สำหรับหลักสูตร “ก.ล.ต. Crypto Academy” ประกอบด้วย 4 คอร์สหลัก ได้แก่ (1) บทเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ ปูความรู้พื้นฐาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม (2) องค์ประกอบและเทคโนโลยีพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล เรียนรู้ความเป็นมาและกลไกที่มีความสำคัญต่อระบบบล็อกเชน (3) อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและจุดเปลี่ยนสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล โทเคนดิจิทัล NFT Metaverse และมุมมองต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต และ (4) ทัศนคติและกลยุทธ์ในการลงทุน เสริมสร้างกรอบความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และแนะนำการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์กราฟ รวมทั้งจบหลักสูตรด้วยแบบทดสอบความรู้ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Quotient หรือ CQ) เพื่อสำรวจตนเองว่ามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลมากน้อยเพียงใด

สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.seccryptoacademy.com ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วม “รู้ลึก ลดเสี่ยง เรียนสนุก ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลไปกับ ก.ล.ต. Crypto Academy”