‘กรุงศรี’ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.4% สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทย

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่  3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ขณะนี้สัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เข้าสู่อัตราปกติ โดยธนาคารได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ตลาดและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ กรุงศรียังคงมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม ตรงจุด และทันการณ์ ตามแนวทางการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.48% ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.725%และลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.65% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก www.krungsri.com หรือ ติดต่อ Krungsri Call Center 1572