บล.กสิกรไทยชี้แบงก์ขึ้น ดบ. หนุนกำไร Q4 โต 40% สู่ 4.51 หมื่นล.

HoonSmart.com>>กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น บล.กสิกรไทยคาดกลุ่มธนาคารกำไรไตรมาส 4/65 แตะ 4.51 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% เทียบไตรมาส 4/64 รับรู้ผลดอกเบี้ยขาขึ้นปี 66 แนะนำหุ้นเด่น KTB-TTB

บล.กสิกรไทย คงมุมมองบวกต่อกลุ่มธนาคาร จากประโยชน์ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะถูกรับรู้ในปี 66 ความกังวลต่อ NPL เริ่มลดลง และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่น้อยลง หุ้นเด่นของ บล.กสิกรไทย ยังคงเป็น KTB(ราคาเป้าหมาย 20 บาท) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพอร์ต และ ROE ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น และ TTB(ราคาเป้าหมาย 1.59 บาท) การเพิ่มพอร์ตสินเชื่อรายย่อย และการผนึกกำลังกับ TBANK

บล.กสิกรไทย คาดว่ากำไรรวมไตรมาส 4/65 ของธนาคารพาณิชย์ 7 แห่งภายใการวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยจะโตขึ้น 7% QoQ และ 40% YoY เป็น 4.51 หมื่นล้านบาท กำไรที่เติบโต QoQ คาดมาจากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญ (credit cost) ที่ลดลง ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนตั้งสำรอง (PPOP) ทรงตัว QoQ เพราะคาดรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ดีขึ้นจากอัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ที่สูงขึ้น ซึ่งจะถูกหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (opex) ที่จะสูงขึ้นตามฤดูกาล

ส่วนกำไรที่เติบโตแข็งแกร่ง YoY คาดมีปัจจัยหนุนจาก NII ที่สูงขึ้นจาก NIM ที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ธนาคารพาณิชย์ต่างปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่คาดลดลงอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/65

บล.กสิกรไทยคาดว่า BBL (ราคาเป้าหมาย 161 บาท) และ SCB (ราคาเป้าหมาย 152 บาท) จะรายงานการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นทั้ง QoQ และ YoY ในไตรมาส 4/65 คาดว่า BBL จะรายงานกำไรไตรมาส 4/65 สูงขึ้น 23% QoQ และ 49% YoY หนุนจาก ECL ที่ลดลง และ NIM ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่า SCB จะรายงานกำไรไตรมาส 4/65 ที่เติบโต 16% (QoQ และ 51% YoY จากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกันผ่านช่องทางธนาคารที่สูงขึ้นตามฤดูกาลและ credit cost ที่ลดลง

บล.กสิกรไทย คาดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์โดยรวมจะทรงตัว อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเริ่มส่งผลกระทบเชิงบวก คาดว่าสินเชื่อรวมของกลุ่มธนาคารไตรมาส 4/65 จะทรงตัว QoQ ที่ 11.7 ล้านล้านบาท เนื่องจากสินเชื่อภาครัฐและการชำระคืนของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลดลงถูกหักล้างจากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยหนุนจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาด NII จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งจาก NIM ที่คาดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมาตรฐานที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้น คาดว่า PPOP ไตรมาส 4/65 จะทรงตัว QoQ แต่โตขึ้น 8% YoY เป็น 8.94 หมื่นล้านบาท ด้วยแรงขับเคลื่อนจาก NIM และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น แต่จะถูกชดเชยด้วย opex ที่สูงขึ้นตามฤดูกาลจากค่าใช้จ่ายการตลาด และพนักงานในไตรมาส 4

บล.กสิกรไทยคาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ควบคุมได้ NPL ratio ไตรมาส 4/65 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.6% จาก 3.5% ในไตรมาส 3/65 การก่อตัวของ NPL ใหม่คาดจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/65 แต่จะถูกชดเชยจากการตัดหนี้สุญเชิงรุกมากขึ้น และการขาย NPL คาดว่าอัตราสำรองต่อหนี้สูญ (coverage ratio) ในไตรมาส 4/65 จะยังคงสูงที่ 180%

ดังนั้น คาดว่า credit cost จะค่อยๆลดลงเหลือ 116bps ในไตรมาส 4/65 จาก 121bps ในไตรมาส 3/65 และ 155bps ในไตรมาส 4/64  ทั้งนี้ คาดว่าธนาคารพาณิชย์จะไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองพิเศษเผื่อบริหารหนี้เสีย (management overlay) เพิ่มขึ้น จากแนวโน้มการบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

 

#KTB #TTB #BBL #SCB