MOSHI เฮ รับจีนเปิดประเทศ หนุนเป้ารายได้ปี 66 เพิ่ม

HoonSmart.com>>โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’  รับผลบวกหลังจีนเปิดประเทศ 8 มกราคมนี้ เชื่อนักท่องเที่ยวจีน จะกลับมาเร็ว แรง และเติบโตสูงเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อ ด้วยสินค้าที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีสาขาร้านที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายรายได้ปี 2566 เพิ่ม พร้อมเร่งพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภค

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MOSHI)  เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาวจีนถือเป็นลูกค้าอันดับต้นๆ ของร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ สอดรับกับการที่ประเทศจีนได้ออกประกาศจะยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 หลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวมานาน 3 ปี ซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการโควิด-19 ของประเทศจีนนั้น จะถูกปรับลดสู่ระดับ Category B จากระดับ Category A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด อีกทั้งได้มีการพิจารณาให้ประชาชนออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้ โดยดูจากสถานการณ์แพร่ระบาดในแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลทำให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์ไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากไทยถือเป็นเดสทิเนชันของการท่องเที่ยวที่ชาวจีนให้ความนิยม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลดีต่อเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ในปี 2566 เพราะการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน เชื่อว่าจะกลับมาเร็ว แรง และเติบโตสูง และส่วนที่สำคัญคือรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะมากทั้งเชิงจำนวนนักท่องเที่ยว และปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเชื่อว่าได้ประโยชน์โดยตรงจากการมีลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนประเทศไทยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม และเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากโดยก่อนสถานการณ์โควิด-19 เพราะนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็น 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และเติบโตสูงถึงปีละ 10-15%

ทั้งนี้ MOSHI ถือเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ได้รับผลบวกจากการที่จีนเปิดประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติม และจะมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างมาก  ซึ่งร้าน Moshi Moshi ค่อนข้างตอบโจทย์และตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับสาขา Moshi Moshi อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ซึ่งหมวดหมู่สินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อเพื่อนำไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝากกันมากที่สุด ได้แก่ สินค้าหมวดแฟชั่นและความงาม กระเป๋า เป็นต้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 20% และชาวจีน ถือเป็นกลุ่มหลักของ MOSHI

อย่างไรก็ตาม จากการที่เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น ด้วยเม็ดเงินนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวไทย แรงงานไทยมีรายรับสูงขึ้น  โดย MOSHI ได้เพิ่มความสะดวกในการให้บริการ โดยมีช่องทางรับชำระเงินหลากหลาย รวมถึง WeChat และ Alipay ทำให้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนหลังเปิดประเทศ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนของสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งหลังจากจีนเปิดประเทศ การจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น และทำให้สามารถแข่งขันในด้านต้นทุนได้ดีขึ้น