STEC รับงานเปลี่ยนระบบสายไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลือง มูลค่า 3.5 พันลบ.

HoonSmart.com>>”ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น”(STEC) ลงนามสัญญาจ้างโครงการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกลำสาลี – ถนนเทพารักษ์ (สัญญาลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565) กับการไฟฟ้านครหลวง มู่ลค่าโครงการ 3,517.69 ล้านบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 1,260 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกลำสาลี – ถนนเทพารักษ์ (สัญญาลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565)เจ้าของโครงการ และผู้ว่าจ้าง คือ การไฟฟ้านครหลวง มูลค่าโครงการ 3,517,693,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ เป็นงานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,260 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน