ธ.กรุงเทพ ชู “วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2565” ยกระดับเกษตรกร ปลอดภัย ยั่งยืน

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพ หนุนเกษตรกรไทยโชว์ศักยภาพประเทศเกษตรกรรม ยกระดับรายได้ สู่อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าจัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2565” โชว์แนวคิด “ทางเลือกใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน” พบสินค้าเกษตรสด สะอาด ปลอดภัย พร้อมด้วยสินค้าเกษตรสุขภาพแปรรูปมากมาย ส่งตรงจาก 42 ต้นทางการผลิตสู่มือผู้บริโภค ณ ลานด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม วันที่ 23 ธ.ค. 65

นายทัฬห์ สิริโภคี

นายทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ  กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารกรุงเทพ ได้กลับมาจัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2565” อีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายและมีการปลดล็อคกิจกรรมต่างๆ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในรูปแบบใหม่ ซึ่งธนาคารได้คัดเลือกเกษตรกรลูกค้าจำนวน 42 รายจากทั่วประเทศที่เป็นลูกค้าใน “โครงการเกษตรก้าวหน้า” มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ทั้งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรที่มีการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และสินค้าเกษตรสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล ภายใต้แนวคิด “ทางเลือกใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน”

สำหรับสินค้าไฮไลท์ เช่น กล้วยไม้และไม้ประดับนานาพันธุ์, เครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้, แมคคาเดเมียนัท, น้ำนมแมคคาเดเมีย, สตอร์เบอร์รี่สดและแปรรูป, ผักสลัดที่ปลูกจาก Plant Factory, ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันอะไวคาโด, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และนมสดรสต่างๆ จากฟาร์มโคนมคุณภาพ เป็นต้น ณ บริเวณลานหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม วันนี้วันเดียวเท่านั้น (23 ธันวาคม 65) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.

“ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรกรรม ที่เป็นอาชีพพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เริ่มทำ “โครงการเกษตรก้าวหน้า” ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการเกษตรของไทย ทั้งด้านการผลิต คุณภาพ รายได้ ที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ขณะเดียวกันได้จัดให้มีงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” ต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อโดยตรง โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทางเลือกใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งในงานมีผลผลิตทางการเกษตรที่สด ใหม่ ปลอดภัย ส่งตรงมาจากต้นทางการผลิต และสินค้าเกษตรที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยนวัตกรรม และสินค้าคุณภาพดีเยี่ยมอื่นๆ อีกมากมายให้ได้เลือกซื้อกัน” นายทัฬห์ กล่าว

นายทัฬห์ กล่าวต่อว่า ธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นธนาคารแรกที่ได้ริเริ่มสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรด้วยการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรมาแล้วร่วม 60 ปี ตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมา และพบว่า การทำการเกษตรของเกษตรกรไทย ยังมีความเสี่ยงในหลายๆ จึงริเริ่มให้มีแนวคิดที่จะช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุนของเกษตรกร นำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มงาน “โครงการเกษตรก้าวหน้า” ขึ้นในปี 2542 โดยมีทีมงานในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัย เช่น เรื่องการจัดการฟาร์มที่ดี และเผยแพร่ความรู้ไปในวงกว้าง จากวิทยากรที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่ธนาคารคัดสรร โดยมีหลักการสำคัญเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย มีความเข้าใจตลาดและสามารถสร้างผลผลิตอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งตลอดโครงการได้มีการจัดการบรรยาย สัมมนา และร่วมให้ความรู้ทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคมาแล้วกว่า 200 ครั้ง รวมถึงการช่วยสร้างพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถพบผู้บริโภคโดยตรงเพื่อทราบข้อมูลทางการตลาดจากผู้บริโภค และเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตด้วยการจัดงาน“วันเกษตรก้าวหน้า” ซึ่งในปี 2565 เป็นครั้งที่ 14 แล้ว ทำให้เกษตรกรในโครงการมีพื้นที่ในการนำผลผลิตมาจำหน่ายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง