กบข. เร่งจ่ายเงินคืนทายาทสมาชิกจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่ม

HoonSmart.com>> กบข. เร่งประสาน หน่วยงานต้นสังกัดและทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่ม พร้อมแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายทุกท่าน

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล ที่มีผู้เสียชีวิตและสูญหายนั้น กบข. ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิต ซึ่งมีบางรายที่เป็นสมาชิก กบข. ด้วย จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและทายาทของผู้เสียชีวิตทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการขอรับเงิน กบข. คืน

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน ทายาทผู้เสียชีวิตจะต้องดำเนินการผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด หลังจากนั้นหน่วยงานจะส่งเรื่องการขอรับเงินคืนมายัง กบข. และจะสามารถดำเนินการจ่ายเงิน กบข. คืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ กบข. ขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายทุกท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร 1179