THG เข้า SET100 ครั้งแรก ผลงานโตมั่นคง-ควบคู่ช่วยเหลือสังคม

HoonSmart.com>>”ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป” หรือ THG ได้รับเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET 100 เป็นครั้งแรก สะท้อนผลการดำเนินงานเติบโตมั่นคง ผลงานงวด 9 เดือนเติบโตเกือบเท่าตัว กำไรสุทธิ 1,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 702 ล้านบาทงวดเดียวกันปีก่อน พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบดิจิตอลเฮลท์แคร์มากขึ้น ช่วยให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงได้มากขึ้น

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า THG ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET100 ช่วงครึ่งปีแรกของปี 66 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) โดยถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 60

“การได้รับคัดเลือกเข้า SET100 ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของ THG ที่เป็นบทพิสูจน์ผลสำเร็จตามแนวทางดำเนินธุรกิจที่กลุ่มผู้ก่อตั้งวางเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลทางเลือกที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเฮลท์แคร์แบบครบวงจร ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากพัฒนาการของผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องแล้ว THG ก็ได้เข้าไปมีบทบาทร่วมสนับสนุนภาครัฐช่วยเหลือประชาชนและภาคสังคมมาตลอด จนได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” นพ.ธนาธิปกล่าว

ผลการดำเนินงานของ THG มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปี 64 มีรายได้รวม 10,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.3% จากปี 63 ที่ทำได้ 7,315 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิ 1,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 2,056.5% จากปี 63 ที่ทำได้ 62 ล้านบาท และบริษัทมีผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 65 มีรายได้รวม 9,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7,333 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 64 โดยมีกำไรสุทธิ1,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 702 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

“เป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ THG คือ ต้องสร้างการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเฉพาะด้านธุรกิจ แต่ต้องทำให้ “สังคม” เกิดประโยชน์ร่วมด้วย โดยปัจจุบัน THG นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบดิจิตอลเฮลท์แคร์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการทำงานให้กับแพทย์ พยาบาล ขณะที่อีกด้านหนึ่ง THG ก็ต้องการนำมาสร้างเฮลท์แคร์รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึง Health and Digital literacy ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อประชาชนเกิดความเข้าใจพื้นฐาน ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพแบบเวลเนส ซึ่งจะส่งผลบวกที่ยั่งยืนต่อระบบเฮลท์แคร์ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป” นพ.ธนาธิป กล่าว

อนึ่ง ธุรกิจ THG ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ มีโรงพยาบาลในเครือทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 10 แห่ง และโรงพยาบาลในเมียนมา 1 แห่ง และการบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โดยบริษัท ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด

กลุ่มธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ อาทิ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ธุรกิจดูแลและบ้านพักผู้สูงอายุ โครงการธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่ บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด ธุรกิจจำหน่ายยาและวัสดุเครื่องมือทางทันตกรรม

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ อาทิ บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาลในเครือและลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ บริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จำกัด และ บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัดธุรกิจพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อลงทุนโครงการในอนาคต

#THG #SET100