SVR ระดมทุนเปิด 5-6 โครงการใหม่ต่อปี อสังหาฯปี 66 ฟื้นตัว 5-7%

HoonSmart.com>> “สิวารมณ์ เรียลเอสเตท” หรือ SVR ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 130 ล้านหุ้น ผุดโครงการใหม่เพิ่มปีละ 5-6 โครงการ เผยปี 66 เปิดขายโครงการใหม่มูลค่า 600-700 ล้านบาท รับตลาดอสังหาฯโดยรวมโตปีละ 5-7%

นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทบริหารรวม 9 โครงการ มูลค่ารวม 4,600 ล้านบาท ปิดโครงการไปแล้ว 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่าพัฒนาควบคู่ไปกับการขาย 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 66 จะเปิดขายโครงการใหม่อีก 1 โครงการมูลค่า 600-700 ล้านบาท บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ปีละ 5-6 โครงการ การระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินมาลงทุนซื้อที่ดินพัฒนาโครงการใหม่คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ปี 67-68

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภค หันมาเน้นให้ความสำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย แนวราบ (บ้านเดี่ยว – ทาวน์โฮม) มากขึ้น โดยสะท้อนจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในการซื้ออสังหาฯเพื่ออยู่อาศัยจริง ( Real Demand) ทำให้ที่อยู่อาศัยแนวราบ ย่านกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในระดับราคาไม่เกิน 5-7 ล้านบาท มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ สิวารมณ์ (“SVR”) วางกลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยแนวราบทุกรูปแบบราคา 1 ถึง 7 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริง โดยบริษัทฯมุ่งเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัย บนพื้นที่ขนาดที่ดินต่อโครงการไม่เกิน 50 ไร่ เพื่อให้สามารถกระจายการพัฒนาโครงการได้ในหลากหลายพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการและไม่เกิดอุปทานส่วนเกิน ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ทุกโครงการของ สิวารมณ์ สามารถจำหน่ายได้หมด ภายใน1 ถึง 3 ปี

จากความต้องการของผู้บริโภคในโครงการบ้านแนวราบ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีดีมานด์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นตาม โดยจะเห็นได้จากปี 65 มีแนวโน้มเติบโตในอัตรา 4.5% จากปี 64 แนวโน้มในปี 66-67 ตลาดฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เติบโตปีละ 5-7%

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท กล่าวว่า บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อนำเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนพัฒนาโครงการในอนาคตให้ครอบคลุมเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 65 มีรายได้รวม 532 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ขณะที่ปี 64 มีรายได้จากการขาย 576 ล้านบาท กำไรสุทธิ 64 ล้านบาท, ปี 63 มีรายได้จากการขาย 557 ล้านบาท กำไรสุทธิ 42 ล้านบาท และปี 62 มีรายได้รวม 243 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะเดียวกันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ในระดับต่ำ โดย ณ 9 เดือนแรกปี 65 D/E เพียง 1.39 เท่า

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด กล่าวว่า SVR เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต้นปี 66 จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 1.00 บาท โดย SVR เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ เป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง และเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ที่น่าจับตา เนื่องจากด้วยพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยมีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยแนวราบรอบกรุงเทพฯ ตอบโจททย์ที่อยู่อาศัยทุก Generation

ด้วย Key Business ของบริษัทเป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัทในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิต โดยส่งมอบสังคมคุณภาพพร้อมความสุข  อย่างยั่งยืน  ภายใต้การพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการ และองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการใส่ใจความต้องการของลูกค้าในทุกระดับราคา และทุก generation เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงานในองค์กร

 

#SVR