OR จัดโครงการ Startup for Chance  เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ พร้อมเรียนรู้ธุรกิจ OR

HoonSmart.com>>ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จัดโครงการ Startup for Chance ค้นหาธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ในการแข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมร่วมเรียนรู้ไปกับธุรกิจของ OR

นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (OR) แสดงความยินดีกับทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งเป็นผู้ชนะจากโครงการประกวดนวัตกรรมทางสังคม หรือ Startup for Chance ซึ่ง OR จัดขึ้น เพื่อค้นหาธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงบันดาลใจจากธุรกิจของ OR ภายใต้แนวคิด Social Innovation Startup โดยได้จัดการแข่งขันในรอบ Hackathon ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox หรือรอบสุดท้าย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งชนะการแข่งขันจากการประดิษฐ์ Amazon Cup Sleeve ที่มาจากเปลือกข้าวโพดและเยื่อกาแฟ, ทีม Biosynthai ที่คิดค้นสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงจากขยะอินทรีย์และกากกาแฟ และ ทีม Lunar mobility ผู้คิดค้น Application สำหรับวางแผนจุดชาร์จไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โดยแต่ละทีมได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานในกิจกรรม Demo Day พร้อมประชันไอเดียและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเข้มข้น และทีม PAPA PAPER x FARMTO มีความโดดเด่นในการนำเสนอแนวคิดเรื่องผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งมีความเป็นไปได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจมากที่สุด จึงได้เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ Startup for Chance จัดขึ้นเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงธุรกิจและการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วยกัน สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัปมีส่วนร่วมในการคิดค้นไอเดียที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพสังคมและต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ OR Innovation ที่ค้นหานวัตกรรมในแบบฉบับของ OR อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความตั้งใจของ OR ด้านการใส่ใจดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และยังคาดหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถทำงานร่วมกันและต่อยอดธุรกิจหลักของ OR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของOR ที่ต้องการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ OR โดยเป็นแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมต่อไป