ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็ก x “อินโนพาวเวอร์” รุกคาร์บอน เครดิต

HoonSmart.com>>”ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์”  บริษัทย่อย SUPER ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ “อินโนพาวเวอร์”  ยกระดับพัฒนารูปแบบการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน REC และ Carbon Credits หนุนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น  (SUPER) เปิดเผยว่า  บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือของ กฟผ. ร่วมพัฒนารูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) และ คาร์บอนเครดิต (Carbon Credits)การร่วมมือดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสนับสนุนธุรกิจที่มีพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality

ตั้งเป้าหมายรุกขยายฐานลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในเครือ SUPER มากถึง 1,000,000 RECs ต่อปี หรือเทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจก 440,100 ตันคาร์บอนเทียบเท่า (tCO2e) ทั้งนี้ ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ตั้งเป้าที่จะซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ภายใต้ข้อตกลง MOU เป็นจำนวน 300,000 RECs ต่อปี ในกรอบระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2566-2568)

ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ มีความสามารถในการออก REC จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กลุ่มบริษัทย่อยของ SUPER เป็นจำนวน 700,000 RECs ต่อปี และ ตั้งเป้าออก REC   1,000,000 RECs ต่อปี จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนกับ The International REC Standard Foundation

นอกจาก REC แล้ว บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ยังสามารถจัดหาคาร์บอนเครดิต จากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวมวล ให้แก่ผู้ที่มีความต้องการการชดเชยคาร์บอน หรือ Carbon Offset กว่า 300,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่า (tCO2e)

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  อินโนพาวเวอร์ กล่าวว่า บริษัท ฯ  เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย REC (Sole Distributer) ให้กับ กฟผ. บริษัทในเครือ กฟผ. รวมทั้งพันธมิตร ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยมีศักยภาพในการจำหน่าย REC มากกว่า 6,000,000 ล้าน REC ต่อปี หรือประมาณ 1 ใน 3 ของศักยภาพ REC ทั้งประเทศ และด้วยศักยภาพนี้ อินโนพาวเวอร์ จึงพร้อมที่จะสนันสนุน ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ให้สามารถขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ตกลงซื้อ REC ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ (Vintage 2022) จากบริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด โดยได้มีการส่งมอบ REC ให้กับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด แล้วบางส่วน และจะจัดส่งส่วนที่เหลือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566