กฟผ.เก็บกำไรสะสม 3.74 แสนล้าน ปี64 ฟาดกำไร 3.3 หมื่นล้านบาท

HoonSmart.com>> ค่าไฟฟ้าแพง!! กฟผ.มีส่วนตลาดสูงสุด 40% กอดกำไรสะสม 374,525 ล้านบาท เทียบกับบริษัทไฟฟ้าขนาดใหญ่ในตลาดหุ้น 12 ราย มีกำไรรวมกันประมาณ 50,000 ล้านบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีกำลังการผลิตประมาณ 49,136.51 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 32% ของทั้งหมด นอกจากนี้ยังถือหุ้นใหญ่บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) สัดส่วน 45% และถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า( EGCO) สัดส่วน 25% ทำให้มีส่วนแบ่งตลาดขายไฟฟ้าสูงที่สุดในประเทศไทย สัดส่วน 40% ณ สิ้นปี 2564 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 374,525 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงาน ในปี 2564 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 556,331 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 33,480 ล้านบาท ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มีกำไร 14,059 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)มีกำไรประมณ 4,637 บาท ขณะที่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 12 ราย มีกำไรรวมกันประมมาณ 50,000 ล้านบาท

ส่วน งวด 6 เดือนแรกปีนี้ กฟผ.มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 18,591 ล้านบาท มีรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 370,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 115,866 ล้านบาท เติบโตประมาณ 45.57% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ทำได้จำนวน 254,247 ล้านบาท ขณะที่มีขาดทุนจากอัตราแลกปลี่ยน 4,040 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,004 ล้านบาทหรือประมาณ 42.65% จากที่ขาดทุน 7,044 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน