PTTEP ยุติบทบาทในแองโกลา ขายทิ้งโครงการแปลง 17/06

HoonSmart.com>> “ปตท.สผ.” ขายเงินลงทุนในหุ้น 2.5% โครงการแปลง 17/06 โครงการผลิตน้ำมันดิบที่อยู่ในระยะพัฒนา ประเทศแองโกลาให้ SOMOIL คาดแล้วเสร็จกลางปี 66 ตามแผนยุติบทบาทการดำเนินงานทั้งหมดในประเทศแองโกลา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือปตท.สผ. เปิดเผยว่า วันที่ 16 ธ.ค.2565 บริษัท PTTEP (Angola) Corporation (PANG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในโครงการแปลง 17/06 ประเทศแองโกลาที่ 2.5% ให้แก่บริษัท SOMOIL BLOCO 17/06 (SU), S.A.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท Sociedade Petrolifera Angolana, S.A (SOMOIL) โดยการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2566

โครงการแปลง 17/06 เป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบที่อยู่ในระยะพัฒนา ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของประเทศแองโกลา โดยหลังจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จะถือเป็นการยุติบทบาทการดำเนินงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในประเทศแองโกลา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.