BAY ขายหุ้น “เงินติดล้อ” 50% ให้กลุ่ม CVC Capital Asia Fund

แบงก์กรุงศรี ตัดขายหุ้น “เงินติดล้อ” ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้กองทุน CVC Capital Asia Fund IV และบริษัท Equity Partners Linited ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งว่า ธนาคารได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารฯ ถือหุ้น 100% โดยขายหุ้นสัดส่วน 50% ให้กับบริษัท Siam Asia Credit Access PTE LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มนักลงทุนที่นำโดย กองทุน CVC Capital Asia Fund IV และบริษัท Equity Partners Linited เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินของกรุงศรี

อย่างไรก็ตามธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงว่าจะต้องดำเนินการก่อนได้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงการดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัท เงินติดล้อ ประกอบธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลถายใต้การกำกับ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และนายหน้าประกันวินาศถัย