“สมชาย อัศวปิยานนท์”ขายหุ้น NSL 3.33% เสริมสภาพคล่องหุ้น

HoonSmart.com>>”เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์”(NSL)แจ้งผู้ถือหุ้นใหญ่ นายสมชาย อัศวปิยานนท์ ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 214,999,800 หุ้น (71.67%) จากเดิมถือหุ้น 224,999,800 หุ้น (75.00%) หวังเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ โดยทำดีลขายหุ้นผ่านกระดานบิ๊กล็อต 10 ล้านหุ้น (3.33%) ให้นักลงทุนสถาบัน-นักลงทุนทั่วไป

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ (NSL) ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.33% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เกิดจากการขายหุ้นโดย นายสมชาย อัศวปิยานนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลดสัดส่วนการถือหุ้น NSL ลงเหลือ 214,999,800 หุ้น (71.67%) จากเดิมถือหุ้น 224,999,800 หุ้น (75.00%)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าการขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การบริหารงาน และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด