PCC คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้าอ่าวไผ่ 2 มูลค่า 281.5 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น”(PCC) คว้างานไฟฟ้าอ่าวไผ่ 2 มูลค่า 281.50 ล้านบาท 

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) แจ้งว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.98% ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ่าวไผ่ 2 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการ
พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มูลค่าโครงการ 281,499,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาส่งมอบงาน 540 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและส่งมอบพื้นที่